Skoči na vsebino | Vklopi prikaz za slepe in slabovidne

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Nova Gorica (PANG 1162)

1999-2016; 0.1 tm (1 škatla, 1 mapa); arhivski popis