Skoči na vsebino

Moški pevski zbor Šempeter pri Gorici (PANG 1161)

1994-2008; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

občna zbora 2004, 2007/ seje odbora 2001, 2004-2007/ poročila o dejavnosti, finančni načrti in finančna poročila, poročila nadzornega odbora 1998-2008/ mesečna poročila o delu 2000-2004/ dokumentacija nastopov na koncertih, proslavah in drugih prireditvah 1997-2007/dopisi in ostali spisi 1999-2007/ priznanja, diplome, zahvale 1994-2007/

Dostopnost