Skoči na vsebino

Kutin France (PANG 1159)

1947-1987; 0.9 tm (9 arhivskih škatel); arhivski popis

Zapuščina Franceta Kutina (diplomiranega pravnika po rodu iz Bovca) obsega dokumentacijo, ki je nastajala v letih, ko je sodeloval kot član jugoslovanske delegacije pri vprašanju razmejitve med Jugoslavijo in Italijo.

 

osebni dokumenti / korespondenca članov delegacije naslovljena na Franceta Kutina / fotografije / dokumentacija o delu Jugoslovansko-italijanske komisije za razmejitev 1947 – 1986 / zapisi in beležke Franceta Kutina pri delu komisije za razmejitev z Italijo 1953-1986 / časopisni članki in publikacije 1947-1978

Dostopnost