Skoči na vsebino

Numizmatično društvo Nova Gorica (PANG 1152)

1975-1988; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

zapisniki sej 1979-1987/ seznami članov 1975-1988/ vabila, obvestila članom društva 1976-1988/ letne bilance 1979-1988/ blagajniška letna poročila 1975-1986/ glavna knjiga 1980-1988/ knjiga vtisov 1980/ diplome, pohvale, priznanja, plakete 1975-1985/ matrica žiga 1975/ računi 1979-1987 (nearhivsko gradivo, ki zaenkrat ostane v fondu, ker je ohranjeno gradivo nepopolno)/

Dostopnost