Skoči na vsebino

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Družina Božič iz Št. Vida pri Vipavi (PANG 1151)

1819-1955; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis

Arhivsko gradivo družine Božič iz Št. Vida pri Vipavi je lastnik Janko Božič izročil v brezplačno hrambo (depozit) Pokrajinskemu arhivu v Novi Gorici.

Dostopnost