Skoči na vsebino

Šavli Jožko (PANG 1150)

1951-2011; 2.2 tm (22 arh.škatel); prevzemni seznam

osebni dokumenti 1967-2010/ korespondenca 1951-2011/ gradivo za raziskave na področju kulturne in politične zgodovine Slovencev (Venetska teorija), narodne simbolike in o slovenskem grboslovju 1981-2011/ razprave in članki 1972-2010/ fotokopije člankov in razprav iz domače in tuje literature/ časopisi, revije, časopisni članki 1965-2010/ fotografije 1970-2006/ razglednice/ knjige

Dostopnost