Skoči na vsebino

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica (PANG 1147)

1952-2002(2009); 1.5 tm (15 arhivskih škatel); arhivski popis

Dostopnost