Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Lenardič Peter – Skala (PANG 1145)

1909-1986; 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis