Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Gasilsko društvo Ajdovščina (PANG 1142)

1948-1965(?); 0.1 tm (1 škatla); arhivski popis