Skoči na vsebino

Medobčinski inšpektorat občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin – Enota Tolmin (PANG 1141/2)

1972-1995; 8.5 tm (77 arhivskih škatel, 8 kartotečnih škatel); arhivski popis

Gradivo fonda Medobčinskega inšpektorata občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin – enota v Tolminu je le zelo okvirno popisano, pretežno le s klasifikacijskim znakom in opisom posamezne inšpekcijske službe ali opisom zvrsti gradiva. Čas nastanka gradiva pri posameznih popisnih enotah je naveden glede na oznake na ovojih posameznih zadev, ki so jih zapisovali pri ustvarjalcu gradiva. Izročitelj ni podrobneje preverjal dejanskega časa nastanka dokumentacije znotraj posameznih tehničnih enot, zato navedba letnic ni zanesljiva in dokončna.

 

Dostopnost