Skoči na vsebino

Medobčinski inšpektorat občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin – Enota Nova Gorica (PANG 1141/1)

1963-1995; 13.0 tm (117 arhivskih škatel, 12 kartotečnih škatel, 1 mapa); arhivski popis

 

Dostopnost