Skoči na vsebino

Zbirka matičnih knjig in drugih matičnih evidenc (PANG 1134)

1920-1959; 7.5 tm (482 knjig); prevzemni seznam

Zbirka je bila oblikovana leta 2012 ob prevzemu gradiva.

rojstne, poročne in mrliške knjige in druge matične evidence: občina Ajba 1924-1928, občina Anhovo 1924-1947 (vsebuje tudi: Registro degli atti di nascita relativi agli anni 1898-1913-1914-1915 za Gorenje, prepis iz l. 1936;  Registro degli atti di morte 1914-1915 za Deskle, prepis iz l. 1936), občina Avče 1924-1928, občina Deskle 1924-1928, občina Kanal 1924-1947, občina Kojsko 1920-1947, občina Miren 1926-1947, občina Opatje selo 1924-1947, občina Renče 1946-1947, občina Ročinj 1924-1928, občina Sela (danes Sela na Krasu) 1924-1928 (v registru rojstev za leto 1924 so dokumenti občine Sela v zvezi z matičnim uradom, 1924; v registru rojstev za leto 1925 sta zapisnik krajevnega ljudskega zborovanja, 7.1.1946 in seznam bonov za hrano, 1946; v registru smrtovnic za leto 1925 so prošnje za podpore udeležencem NOB, 1946; v vpisniku porok za l. 1926 so na zadnjih straneh vpisani zapisniki sej NOO Sela na Krasu, 1945 in 1946 in prijava pogrešanega partizana, s.d.), občina Sovodnje 1925-1927, občina Števerjan 1924-1927, občina Temnica 1924-1947, občina Vojščica 1924-1928, krajevni ljudski odbor Bilje 1947-1952, krajevni in občinski ljudski odbor Miren/občinski ljudski odbor Šempeter pri Novi Gorici 1947-1959

italijanščina, slovenščina

Dostopnost