Skoči na vsebino

Besednjak Engelbert (PANG 1133)

1907-2004; 7.9 tm (79 škatel); arhivski popis

Dr. Engelbert Besednjak (1894 Gorica – 1968 Trst) dr. prava, politik, časnikar in publicist

 

osebno gradivo: osebni dokumenti, podatki za biografijo, vabila, računi, potrdila, seznam knjig v lasti Besednjaka, beležke, naslovi, vizitke, osebni dokumenti Zale Vuk poročene Besednjak, risbe, zvezki, zapiski Zale in Engelberta, objave o smrti E. Besednjaka, drugi osebni dokumenti: Alfonz Besednjak, Peter Besednjak, dr. Josip Bitežnik / korespondenca: pisma naslovljena na Besednjaka, pisma Besednjaka raznim, čestitke za poroko Engelberta in Zale Vuk, novoletna voščila naslovljena na Besednjaka, sožalna pisma ob smrti E. Besednjaka, družinska korespondenca, pisma naslovljena na Jožeta Bitežnika, pisma Bitežnika raznim, ostala korespondenca: Ivan Trinko, Vladimir Turina, dr. Josip Wilfan / dokumentacija o Besednjakovem političnem delovanju: politična dejavnost v društvu Edinost v Trstu in v Gorici, o poslanskem obdobju v rimskem parlamentu v letih 1924-1928, v Kongresu evropskih narodnosti na Dunaju, večji del pa obsega arhiv krščansko socialnega gibanja v Julijski Krajini med obema vojnama, dokumenti o delu za slovensko manjšino v Italiji po drugi svetovni vojni, spisi o Besednjakovem političnem delovanju, prejeti in poslani dopisi, poročila, beležke / delo dr. Andreja Gosarja/ dokumentacija časopisa Novi list / fotografije, negativi, razglednice, zemljevidi / tiski in publikacije, časopisi, revije, časopisni članki

Dostopnost