Skoči na vsebino

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Kodrič Angel (PANG 1132)

1943-1980; 0.1 tm (1 š); arhivski popis

popis borcev (osnovni podatki o delovanju med NOB, naloge, odlikovanja) 1943-1949/ razni tiski 1970-1980

Dostopnost