Skoči na vsebino

Upravna enota Ajdovščina (PANG 1131)

1989-1998; 6.5 tm (65š); prevzemni seznam

gradbena dokumentacija 1989-1998: OŠ Vipavski Križ, ŠRC Police – kegljišče, lokala št 33 in 38 na avtobusni postaji v Ajdovščini, usad na cesti Potoče-Preserje, avtokamp Police , telefonsko omrežje Ajdovščina, stavba št. 6 v južni vojašnici Vipava, lokali št. 11, 14 in 34 na avtobusni postaji v Ajdovščini, obnova lokavške ceste in parkirišč, KSP Ajdovščina – hala, Logos Ajdovščina – ureditev gostinskega lokala, Pannam – trgovski lokal, Agroind – biološka čistilna naprava, poslovnostanovanjska stavba C3 v Ajdovščini, stanovanjska stavba na Vilharjevi 25-26 v Ajdovščini, obnova ceste Selo-Črniče, obnovitvena dela v župniji Črniče, KS Podnanos – armiranobetonska brv čez Močilnik, kanalizacijska kolektorja meteorne vode na avtobusni postaji v Ajdovščini, D-TP-NNO Ravne-grad, župnišče v Podnanosu, most čez Belo v Vipavi, Mercator Nanos – prestavitev kotlarne, most čez Vipavo, zgradba Titov trg 1 v Vipavi, telefonsko kabelsko omrežje Lože, telefonska centrala Vipava, dozidava OŠ Vipava, gradnja elektroenergetskih objektov v občini Vipava, D-TP-NNO Angelska gora, plinifikacija Ajdovščine – 1. faza, avtosalon Lipa, telefonska centrala Lože, lokali št. 5 in 7 v C3 v Ajdovščini, mlekarna Vipava – plinska postaja, gasilski dom Vrhpolje, Duka – poslovnoproizvodna stavba v Vipavi, Metal design – nadstrešek ob poslovni stavbi, Excel international – hala, Prima – južna vojašnica v Vipavi, Trgovsko podjetje Bajc – avtopralnica in avtosalon, Čuk Kavčič Sonja,… – plinski rezervoar na Vinarski 2 v Vipavi, cesta Zagolič-Križna gora, Fructal – marmeladni oddelek, RP 20kV Vipava, Avto Almira – poslovna stavba za avtošolo, rušenje stavbe v križišču Vipavske in Idrijske ceste v Ajdovščini, SAT Trošt – sprememba namembnosti stavbe št. 3 v južni vojašnici Vipava, lokal št. 23 na avtobusni postaji v Ajdovščini, oskrbovalni cevovodi Predmeja, Škrlj – prenova proizvodne stavbe, Petrol – skladišče Ajdovščina, vodovod Žablje, razvod plina na Vilharjevi 25-26 v Ajdovščini, obnova Slomškove 2 v Ajdovščini, lokal 5a in 5b v C3 v Ajdovščini, telefonsko krajevno omrežje ATC Vipava, telefonsko kabelsko omrežje TC Batuje, Črniče, Selo in Gojače, napajalni vodovod Predmeja-Col, sanacija vodohrana Črniče, obnova Slomškove 2 v Ajdovščini, Balavto – sprememba namembnosti stanovanja v pisarne, Goriški vodovodi – trgovski objekt v Ajdovščini, poslovni objekt KS Podnanos, plinifikacija Ajdovščina – zahod, povezovalni kanali za Vipavo, telefonsko kabelsko omrežje ATC Lokavec, OŠ Dobravlje, lokal 20 v C3 v Ajdovščini, Remont – trgovina z neživilskim blagom, KS Ustje – avtobusna čakalnica, daljnovod Slokarji, črpališče Skuk, TC Potoče, ISDN koncentrator VC Ajdovščina – R3, daljnovod Ajdovščina-Kožmani, plinifikacija Ajdovščine – odorirna postaja, Instalacije – razširitev poslovne stavbe, Jeli – delavnica kovinske stroke s trgovino, telefonsko kabelsko omrežje Log-Budanje-Duplje, termo Škofja Loka – betonski plato in proizvodna hala, Vilharjeva 25-26 v Ajdovščini, župnijski urad Stomaž – rezervoar za naftni plin, Fructal – strop v proizvodni hali, Gradis Maribor – betonarna, prizidek k zdravstvenemu domu v Ajdovščini, SLO-CAR – servis vozil in trgovina, rokometno igrišče v Vrhpoljah, pretvornik Col- Zavirše, OŠ Dobravlje – plinska instalacija, ribarnica v supermarketu Hubelj v Ajdovščini, TC Planina, Fructal – naprava za nevtralizacijo, objekt za predčiščenje tehnološkoh vod, Timo – poslovna stavba, Antoni – poslovni prostori na Lavričevem trgu 7 v Ajdovščini, Fructal – mehanična delavnica, telefonsko kabelsko omrežje Dobravlje, Velike in Male Žablje, TC Cesta, SIMP – proizvodni prostori in plinska postaja, škofijska gimnazija Vipava, Podvelb – nadomestna poslovna stavba, čistilna naprava OŠ Dobravlje, komunalna infrastruktura Šturje, Europrint – tiskarna v Mančah, LAB – skladišče v Ajdovščini, OŠ Dobravlje – 2. faza, plinifikacija Prešernove 18, kanalizacija Trnje, telefonsko kabelsko omrežje Podnanos, Oš Budanje, Excel international – skladišče in pomožni objekti, Instalacije – trgovina z živili, kava bar, kotlarna, skladišče in elektro delavnice, ATC Dobravlje, plinska postaja v zadružnem domu Vipava, HKS Vipava – ogrevanje poslovnih prostorov, vodovod Vipava, Lipa – skladišče, Slovenski plinovodi – reducirna postaja Ajdovščina, Mlinotest – trgovina z živili, dozidava OŠ Lokavec, obnova ceste Razdrto-Manče, vodovod Podraga-Manče, Fructal – vhod v poslovne prostore, stopnišče, nadstrešek, Instalacije – razširitev poslovne stavbe, Primorje – obnova stavbe na Idrijski 1 v Ajdovščini

 

Dostopnost