Skoči na vsebino

Občinski gasilski sklad Ajdovščina (PANG 1123)

1963-1972; 0.2 tm (2 škatli), arhivski popis

pravila, statut 1963,1968/ seje upravnega odbora 1963-1967/ pogodbe z delovnimi organizacijami 1968-1972/ finančna plana 1967-1968?/ dopisi in ostali spisi 1963-1967

Dostopnost