Skoči na vsebino

Skupnost za varstvo pred požarom občine Ajdovščina (PANG 1122)

1976-1989; 1.5 tm (15 škatel), arhivski popis

skupščine in seje organov skupnosti 1976-1989/ statuti, pravilniki in drugi predpisi/ dopisi in ostali spisi 1976-1989/ razno/ delovodniki 1976-1989

Dostopnost