Skoči na vsebino

Agroind Vipava (PANG 1116)

1954-2015; 8.1 tm (80 škatel, 1 filmski kolut kot depozit v ARS, 1 mapa); prevzemni seznam

statuti, pravilniki in drugi splošni akti, zapisniki organov upravljanja, investicije, plani, poročila, zaključni računi, prospekti, fotografije, nalepke za steklenice, reklamni film Od trte do potrošnika

Dostopnost