Skoči na vsebino

Kmetijsko veterinarski zavod Nova Gorica (PANG 1114)

1956-1996; 1.1 tm (11 škatel); arhivski popis

pravila, statut,pravilniki in samoupravni sporazumi, sistemizacije delovnih mest, razvidi del in nalog, odločbe, sklepi, zapisniki, soglasja in drugi dokumenti v zvezi z ureditvijo in pravnim stanje zavoda 1956-1996/ seje sveta zavoda 1964-1984/ seje delavskega sveta 1967-1970,1984-1995/ seje upravnega odbor centra za umetno osemenjevanje v Renčah 1956-1959/ seje upravnega in izvršilnega odbora zavoda 1961-1972/ zbori delovne skupnosti 1964-1975/ skupni zbori delavcev in zbori delavcev enote Proizvodno-storitvene dejavnosti, skupnih služb, oddelkov, veterinarske postaje Nova Gorica in veterinarskih ambulant 1964-1990/ seje odbora za delovna razmerja 1970-1995/ seje komisije za ugotavljanje kršitev delovnih dolžnosti 1969/ volitve in referendumi 1973-1994/ sklepi strokovnega kolegija 1981-1988/ komisija za splošne akte 1974-1987/ seje komisije za osebne dohodke 1970-1993/ komisija za razpis delovnih mest 1968-1972/ seje samoupravne delavske kontrole 1975-1987/ zapisniki raznih sestankov, osnovne organizacije ZK in sindikata, poročila in ostali spisi 1958-1989/ dokumentacija veterinarskih postaj Dobrovo, Kanal, Nova Gorica in Šempeter 1959-1967/ poročila o delu 1972-1981/ srednjeročni plan razvoja 1981-1985/ plani dela in finančni plani 1983-1989?/ poročila o udeležbi na strokovnih obiskih 1977, 1980

Dostopnost