Prva stran

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Hladnik Feliks (PANG 1107)

1944-1953; 0.2 tm (2š); arhivski popis