Hladnik Feliks (PANG 1107)

1944-1953; 0.2 tm (2š); arhivski popis