Skoči na vsebino

Krajevna konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Avče (PANG 1103)

1956-1986; 0.1 tm (1š); arhivski popis

zapisniki sej 1959-1986/ volitve 1956-1986/ članstvo 1959-1984/ delovodnik 1959-1964

Dostopnost