Skoči na vsebino

Črnilogar Otmar (PANG 1098)

1931-2019; 2.2 tm (22 škatel); arhivski popis

Otmar Črnilogar (1931 Šebrelje – 1999 Podraga), duhovnik, prof. latinščine in grščine ter filozofije, prevajalecSvetega pisma, ljubitelj gora in vsega stvarstva

Osebni dokumenti 1931-1999/ dokumentacija o poklicnem in društvenem delovanju: službovanje na Srednji verski šoli v Vipavi (ŠGV), na Teološki fakulteti v Ljubljani1953-2000/ avtorska dela: pridige, predavanja 1953-1997/ korespondenca 1949-1995/ študijsko gradivo za kviz Quo Vadis 1992-1997/ gradivo nastalo ob prevajanju Stare in Nove zaveze: dokumentacijaKoordinacijskega odbora za prevod Svetega pisma, korespondenca, korekture 1975-1996/ gradivo iz zapuščine Otmarja Črnilogarja pridobljeno ob pripravi zbornika

Dostopnost