Prva stran

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Davčni urad Nova Gorica (PANG 1079)

1975-2006; 9.3 tm (65 škatel, 51 svežnjev, 1 knjiga); prevzemni seznam