Skoči na vsebino | Vklopi prikaz za slepe in slabovidne

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Rodbina Fabčič iz Orehovice (PANG 1078)

1815-1937; 0.0 tm (1 mapa); arhivski popis