Prva stran

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Kragelj Jožko (PANG 1072)

1894-2010; 1.8 tm (18š); arhivski popis