Skoči na vsebino

Učne ure

Šolskim, pa tudi drugim zainteresiranim skupinam nudimo:

–  splošno predstavitvene učne ure, prilagojene različnim starostnim stopnjam in strokovnim usmeritvam slušateljev (osnovne, srednje, višje in visoke šole). V učni uri predstavimo dejavnost arhiva, arhivske prostore in različne zvrsti arhivskega gradiva, ki jih izberemo glede na starost, vsebinske in oblikovne zanimivosti dokumentov ter šolski okoliš učencev

–  tematske učne ure za učence višjih razredov osnovne šole, ki obdelajo določeno učno snov s pomočjo arhivskih dokumentov. Doslej je bilo povpraševanje po naslednjih vsebinskih sklopih: Urbar in kataster, Primorski Slovenci pod Italijo, Agrarna reforma in nacionalizacija, Začetki gradnje Nove Gorice.

Učne ure trajajo od 30 do 90 minut, prilagodimo se željam šole.
Zaželena je predhodna najava na tel. 33-58-760 (tajništvo) ali 33-58-765 (Aleksandra Pavšič Milost), lahko pa tudi po elektronski pošti: pa-ng@pa-ng.si  ali aleksandra.milost@pa-ng.si.

Dostopnost