Skoči na vsebino

Občinski odbor Rdečega križa Slovenije Ajdovščina (PANG 1069)

1955-1999; 2.4 tm (24š); arhivski popis

1955: Občinski odbor Rdečega križa Slovenije Ajdovščina

Zapisniki sej občinskega odbora 1955/ zapisniki sej predsedstva občinskega odbora 1984-1999/organizacijska zadeve 1976, 1980-1990/ tečaji prve pomoči 1979-1990/ krvodajalstvo 1979-1990/ zdravstveno-vzgojna dejavnost 1959-1960, 1967,1976-1990/boj proti alkoholizmu 1980/ boj proti tuberkulozi 1964, 1980-1982/ boj proti raku 1985/poizvedbe 1987-1990/ gradbene zadeve 1977 finančne zadeve 1963-1990/delovodniki 1977-1996

Dostopnost