Skoči na vsebino

Nogometni klub Primorje Ajdovščina (PANG 1066)

1950(?)-1989(?); 2.1 tm (21 škatel); arhivski popis

1946: Fizkulturno društvo Ajdovščina – nogometna sekcija; 1949: Sindikalno športno društvo Mladost Ajdovščina – nogometna sekcija; 1955: Sindikalno športno društvo Primorje Ajdovščina – nogometni klub; 1970: Nogometni klub Primorje Ajdovščina

zapisniki sej, seznami, razporedi tekem, obvestila, računi, dopisi in drugi spisi 1951-1970/ vprašalne pole za potna dovoljenja na nogometne tekme v območje STO 1954/ prijave za registracijo in potrdila o registraciji igralcev 1959,1964/ pionirske izkaznice igralcev 1958?/ Prvi začetki in razvoj nogometa na Vipavskem (kratka študija)/ poslovni koledar 1962-1964

Dostopnost