Skoči na vsebino

Mestni kino Ajdovščina (PANG 1064)

1957-1976; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1952: Mestni kino Ajdovščina; 1967: Mestnemu kinu Ajdovščina se je priključil kino »Nanos« Vipava ; 1976: Mestni kino Ajdovščina vključen v Zavod za kulturo Ajdovščina

zaključni računi 1957-1976/ statut 1968/ samoupravni sporazum 1971-1977/ pravilnik o delitvi osebnih dohodkov 1975/ zapisniki 1968-1974/ dokumentacija o dozidavi in ureditvi rimskega stolpa v gostinske namene 1969-1970/ zapisnik o tehničnem pregledu 1976/ poslovno poročilo za leto 1968, 1969/ razno 1970-1973

Dostopnost