Skoči na vsebino

Občinski odbor Zveze vojaških vojnih invalidov Bovec (PANG 976)

1959-1962; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Vabila na seje, zapisnik občnega zbora, napoved tekmovanja 1959/ zapisniki sej občinske konference in občnega zbora, poročila o delu, statistični podatki, zdravljenje članov, podatki o članih 1959-1961/ znamkice, brošura 1962

Dostopnost