Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Turistično društvo Bovec (PANG 967)

1953-1992; 1.6 tm (16š 1m); arhivski popis načrtov in plakatov