Skoči na vsebino

Okrajna gasilska zveza Tolmin (PANG 954)

1948-1955; 0.2 tm (2š); brez pripomočka

skupščina, seje upravnega odbora, seje društev/ tromesečna poročila/ poročila o požarih/ finančna dokumentacija/ evidenca o vodenju značk članov dolgoletnega službovanja v gasilstvu/ dokumentacija društev/ delovodnik/ dopisi in ostali spisi/ razno

Dostopnost