Skoči na vsebino

Gasilsko društvo Čepovan (PANG 950)

1948-1989; 0.4 tm (4š); arhivski popis

1903: Prostovoljno gasilsko društvo Čepovan

pravila in statut 1948,1975,1984/ seznami članov 1950?-1974?/ občni zbori 1950-1989/ letne konference 1973,1975,1982/ seje upravnega odbora, predsedstva in razni sestanki 1950-1981/ seje predsedstva 1982-1989/  mesečni poročili o dejavnosti 1950-1952, tromesečni poročili o dejavnosti 1955-1956/ statistika za leta 1964-1965,1971,1983in 1987/ poročila o požarih 1953-1960/ dopisi in ostali spisi 19949-1989

Dostopnost