Skoči na vsebino

Krajevna organizacija Zveze rezervnih vojaških starešin Vipava (PANG 948)

1981-1984; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Programska konferenca, zapisnik z gradivom 1981,1984/ Volilna konferenca, zapisnik z gradivom 1982, 1984/ Zapisniki sej 1981, 1982, 1984, 1985/ Usposabljanje starešin, zapisniki, programi, predavanja, anketa 1981, 1984, 1985/ Seznami članov1981-1985

Dostopnost