Skoči na vsebino

Katoliško tiskovno društvo v Gorici (PANG 916)

1925-1984; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1908: Katoliško tiskovno društvo, zadruga z omejeno zavezo v Gorici

pravila/ zapisniki sej načelstva in nadzorstva 1925-1931/ dopisi in ostali spisi 1926-1932/ zapisniki sestankov Konzorcija za Katoliški glas 1957,1964-1984

Dostopnost