Skoči na vsebino | Vklopi prikaz za slepe in slabovidne

Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Občinski odbor Zveze vojaških vojnih invalidov Tolmin (PANG 877)

1959-1964; 0.2 tm (2š); arhivski popis

Popisnice za Bovško in Tolminsko 1959/ zapisnik združitvene konference 1961/ aktivnosti 1960-1963/ predlogi za priznanja 1964