Skoči na vsebino

Krajevna organizacija Zveze rezervnih vojaških starešin Šempeter (PANG 864)

1969-1983; 0.2 tm (2š); arhivski popis

Zapisniki sej odborov 1972, 1974-1976/ letne skupščine 1972,1973,1975/ zapisniki sej predsedstva 1981-1982/ volilna konferenca 1982/ aktivnosti 1972-1974/ statut 1969/pravila 1974-1975/ priznanja, diplome, plakete 1972-1983/ fotografije

Dostopnost