Skoči na vsebino

Turistično društvo Kanal (PANG 848)

1955-1983; 0.5 tm (5š); prevzemni seznam

Pravila 1955-1969/ zapisniki občnih zborov 1961-1975/ zapisniki sej upravnega odbora 1964-1982/ članstvo 1957-1972/ statistična poročila 1959-1981/ aktivnosti 1958-1983/ delovodniki 1962-1983

Dostopnost