Skoči na vsebino

Varia – društva (PANG 836)

1923-2002; 0.1 tm (1š 1m); arhivski popis

posamezni dokumenti raznih društev (pravila, zapisniki sej, programi dela in poročila o delu, dopisi, vabila, obvestila, bilteni in glasila, brošure, plakata, fotografiji) 1923-2002

Dostopnost