Strelska družina “Vinko Simčič” Dobrovo (PANG 834)

1981-1981; 0.0 tm (1m); prevzemni seznam

poročilo o delu, program dela in finančni načrt 1981