Skoči na vsebino

Gasilska zveza Gornje Posočje (PANG 826)

1954-2001; 5.0 tm (50š 1m); prevzemni seznam, arhivski popis zemljevida

Občinska gasilska zveza Tolmin; Gasilska zveza Gornje Posočje

statuti, pravilniki in drugi predpisi 1967?-2001/ občni zbori zveze 1955-1988, občni zbori zveze in društev, seje organov zveze 1962?-2000, seje predsedstva in upravnega odbora zveze 1962?-1990?/ štab operative in poveljstva severnoprimorskega območja 1962?-1988/ poročila o požarih 1962?-1986?/ poročila o intervencijah 1991-2000/ statistika gasilskih organizacij za leta 1955-1963, 1979, 1983/ zapisniki o požarnovarnostnih pregledih 1983-1991/ preventiva 1973?-1989/ tehnična oprema 1970?-1988/ izobraževanje, seminarji, testi in izpiti za pridobitev gasilskih činov 1975-2001?/ napredovanja, priznanja in odlikovanja za posameznike 1954?-2001?/ delo s pionirji in mladinci 1975?-1992/ gasilska tekmovanja/ splošni ljudski odpor, družbena samozaščita, civilna zaščita, akcija Nič nas ne sme presenetiti 1974?-1991/ komisija za zgodovino gasilstva/ glasilo Gasilec 1987-2001, Informator 1976/ prispevki osnovnošolcev iz natečaja na temo gasilstva/ gasilska društva: Bovec, Tolmin, Most na Soči, Dolenja Trebuša, Breginj, Grahovo ob Bači, Idrsko, Kobarid, Log pod Mangartom, Podbrdo, Ponikve, Rut-Grant, Srpenica, Kneža, TKK Srpenica, Meblo Bovec, Avtoprevoz Tolmin/ požarnovarnostni načrti delovnih organizacij 1975?-1997/ dopisi in ostali spisi 1956-1999/ finančna dokumentacija/ razno/ delovodnik 1987-1993/ plaketa, diploma in priznanje 1993-1994/ koledarji društev in zveze za leta 1991, 1994-1997/ likovni izdelki osnovnošolcev iz natečaja na temo gasilstva/ zemljevid 1981

Dostopnost