Skoči na vsebino

Meddruštveni odbor planinskih društev Primorske (PANG 82)

1961-1986; 0.2 tm (2š); prevzemni seznam

1961: Meddruštveni odbor planinskih društev Primorske; 1984: Meddruštveni odbor planinskih društev Posočje

poslovnika 1977,1984?/ seje in posveti 1961-1986/ zapisniki sej nekaterih primorskih planinskih društev 1966-1976/ evidence članstva, društev in naročnikov Planinskega vestnika 1975,1977/ seznami primorskih planinskih društev in funkcionarjev/ planinski tabor v Lepeni 1965/ proslava 75-letnice soške podružnice Slovenskega planinskega društva 1970-1971/ odbor za gradnjo planinskega doma pri Krnskem jezeru 1972-1980/ navodilo za označevanje planinskih poti/ dopisi in ostali spisi 1964-1984/ prispevki za objavo v sredstvih obveščanja, časopisni članki, govori, razno 1970-1983?/

Dostopnost