Velikost besedila

Veliko / Večje / Največje

Kontrast

Navaden / Negativ

Združenje rezervnih oficirjev občine Vipava (PANG 811)

1956-1959; 0.1 tm (1š); arhivski popis

Delovodnik 1956-1957/ karakteristike članov 1956-1959