Skoči na vsebino

Lovska družina Vojkovo (PANG 809)

1950-1989; 0.1 tm (1š); prevzemni seznam

1947?: Lovska družina Vojkovo Št. Vid?

pravila in poslovnik 1968,1989/ poročili o dejavnosti društva za občni zbor, zapisnik seje upravnega in nadzornega odbora 1955?,1959/ seznam članov za lovsko leto 1974/75/ posamezni dopisi in drugi spisi ? – 1972/ blagajniška poročila  za leta 1955-1963, finančni načrt za leto 1973/74/ obračuni za uplenjeno divjačino 1970-1974/ blagajniška knjiga 1956-1967/ evidenca vplačanih prispevkov članov društva 1950-1959?/ članski izkaznici

Dostopnost