Skoči na vsebino

Športno društvo Invalid Nova Gorica (PANG 762)

1958-1985; 0.3 tm (3š); arhivski popis

1962: Športno društvo Invalid Nova Gorica

pravilniki 1968, 1975/ občni zbori 1975-1982, seje odbora 1972-1979, seje sekcij 1977-1978, seja razsodišča 1978, razni sestanki 1979?-1981/ programi dela in finančni načrti, poročila o delu in finančna poročila 1965-1976/ statistična poročila 1974-1978,1983/ vprašalniki o organiziranosti in dejavnosti društva 1972,1985/ blagajniške knjige 1963-1980/  popisnice članov 1964?/ poročila o rezultatih športnih tekmovanj 1978-1982,1985/ praznovanje 25-letnice in 30-letnice društva 1977, 1982/ časopisni članki 1980-1982/ plakat 1967/ diplome in priznanja 1958-1985/ članska izkaznica in značka/ dopisi in ostali spisi 1969-1985/ delovodnika 1970-1985/ fotografije

Dostopnost