Skoči na vsebino

Mestni odbor zveze vojaških vojnih invalidov Nova Gorica (PANG 759)

1958-1984; 0.2 tm (2š 1m); arhivski popis

zapisniki sej in poročila 1965-1977/ članske izkaznice 1958, 1971/ diplome in priznanja 1960-1984/ spisi 1970-1982/ delovodnik 1958-1960/ fotografije 1960-1983

Dostopnost