Skoči na vsebino

Prosvetno društvo Vojko Podnanos (PANG 753)

1952-1966; 0.1 tm (1š); arhivski popis

1945: Prosvetno društvo Janko Premrl – Vojko Št. Vid; okrog 1952: Prosvetno društvo Vojko Podnanos

letna skupščina 1964, seje odbora 1964-1965/ pravilniki reda in discipline v moškem pevskem zboru 1958, 1961, 1964/ poročilo o delu 1961?/ statistično poročilo 1965/ seznami članov moškega pevskega zbora, evidence prisotnosti na vajah  in evidence zamudnikov na vajah /1958-1966/ zapisniki o avdicijah moškega pevskega zbora 1963-1964/ dokumentacija o študijskih programih pesmi in nastopih moškega pevskega zbora 1957-1965/ blagajniška knjiga 1952-1966/ časopisni članki 1964-1965/ plakat/ dopisi 1964,1966/ fotografije 1958-1965

Dostopnost