Skoči na vsebino

Krajevna organizacija Rdečega križa Tolmin (PANG 749)

1956-1975; 0.1 tm (1š); arhivski popis

zapisniki, poročila, članstvo, prostovoljni prispevki 1967-1970, 1975/ statistična poročila 1960, 1970-1971/ zapisniki sej odbora, pravilnik 1971/ delovodnik 1969-1970/ blagajniška knjiga 1956-1969

Dostopnost