Skoči na vsebino

Krajevna organizacija Združenja rezervnih oficirjev in podoficirjev Tolmin (PANG 748)

1959-1967; 0.1 tm (1š); arhivski popis

zapisniki krajevnih organizacij 1959-1962/ evidence članov 1960, 1965/ register članov 1960-1963/ tekmovanja 1962-1963/ zapisniki sej krajevne organizacije 1962-1966/ napredovanja 1967

Dostopnost